En bog..

"At huse alle/How to house" BL - Danmarks Almene Boligers fortælling om hvad det er vi i Danmark er så gode til, når det kommer til socialt boligbyggeri. Mine billeder visualiserer det igennem bogen.